Du er her: Hovedsiden / Nyheter / Innkalling til årsmøte

Årsmøtet blir 10. mars klokken 1800

Det INNKALLES med dette til:  

 

 

Årsmøte 2020

i Levanger Fotballklubb

 

Sted:

Grandehuset – Moan

Tirsdag 10. mars kl. 1800.

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

 

ÅM-SAK 1/20           Godkjenne de stemmeberettigede.

           

ÅM-SAK 2/20           Godkjenne innkallingen, dagsorde og forretningsorden.

 

ÅM-SAK 3/20           Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 

ÅM-SAK 4/20           Behandle årsberetning for 2019, herunder årsberetning fra det enkelte utvalg.

           

ÅM-SAK 5/20           Behandle regnskap og revisjonsberetning for perioden

01.01. - 31.12.2019.

 

ÅM-SAK 6/20           Behandle innkomne forslag til saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak som er av prinsipiell art eller av stor betydning, og som kan innebære betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.   

           

ÅM-SAK 7/20           Fastsette medlemskontingent for år 2021

 

                                   

ÅM-SAK 8/20           Vedta budsjett for 2020

 

ÅM-SAK 9/20           Behandle klubbens organisasjonsplan.

           

ÅM-SAK 10/20        Valg        

 

 

ÅM-SAK 11/20         Avslutte årsmøtet

 

 

NB! Det gjøres oppmerksom på at sakspapirene til årsmøtet vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside, og sendt ut på mail senest mandag 2. mars d.å. FRIST FOR Å MELDE INNKOMNE FORSLAG settes til utgangen av mandag 24. februar 2020.

 

Vel møtt!

 

 

 

Robert Eriksson

Styreleder

Levanger Fotballklubb