Du er her: Hovedsiden / Nyheter / Pressemelding: Levanger FK permitterer

Levanger Fotballklubb permitterer alle spillere og trenere på grunn av pålagt stans i aktivitet

Levanger Fotballklubb møter som alle i den store idrettsfamilien utfordringer knyttet til aktivitetsstopp på grunn av den pågående Korona-situasjonen. Etter en oppløftende oppkjøringssesong med god innsats på treningsfeltet og sterke resultat i treningskamper har spillere, trenere og støtteapparat sett frem til komme i gang med det alle ledd i klubben har jobbet for i hele vinter. Slik ble det dessverre ikke.

Med bakgrunn i beslutninger tatt for å redusere smittefaren for Korona-viruset er all aktivitet stoppet på Moan, og alle kamper er foreløpig utsatt til tidligst 23.05.20. For klubben betyr dette at spillere ikke får møtes til fellestreninger, og at det meste av inntektsbringende aktivitet ikke lar seg gjennomføre før samfunnet er tilbake i en normalsituasjon.

Med bakgrunn i denne situasjonen har styret i Levanger Fotballklubb i styremøte 31.mars 2020 besluttet å måtte permittere lønnede spillere og trenere, foreløpig på ubestemt tid. Permitteringen gjelder alle spillere og trenere som har kontrakter med klubben. Permitteringene er diskutert med spillerrepresentanter, og den valgte løsningen med solidarisk permittering er gjort etter deres ønske.

«Det er stor optimisme i LFK. Resultatene i treningskamper og given i alle ledd i klubben bærer bud om et spennende 2020», sier styreleder Egil Larsen. «Spesielt derfor beklager styret å måtte gå til det skritt å permittere spillere og trenerapparat, men under de rådende forhold er dette det eneste ansvarlige valget for klubbens styre».

Som fremlagt på klubbens årsmøte gikk LFK med et underskudd på kr 913.503 i 2019. Det nye styret og klubbens støtteapparat har som en av de viktigste fokusområdene for årene fremover å bygge en forutsigbar økonomi som gir muligheter for sportslig fremgang over tid. Klubben drives nøkternt, og utgifter til lønninger er blant de laveste i divisjonen. Allikevel er beslutningen om permitteringer nødvendig i en tid hvor det er usikkert hvor lenge de sportslige aktivitetene er i bero.

«Vi har forståelse for styrets beslutning om permitteringer», sier Vegard Voll, tillitperson for spillergruppa. «Dette er en situasjon som ikke er unik for LFK, og det er mange i den store fotballfamilien som opplever det samme». «Vi håper flest mulig kommer til Moan så snart vi er i gang med seriespillet igjen, og hjelper oss til både sportslig og økonomisk fremgang».

 

 

For videre informasjon:

For Styret i Levanger fotballklubb:                                          For spillergruppa:                                                       

Egil Larsen, Styreleder                                                           Vegard Voll

Tel: 468 17 694

Email: egil@levangerfk.no