Du er her: Hovedsiden / Presse / Informasjon

Informasjon

Flyfoto Moan

Foto: Johan-Arnt Nesgård, Trønder Avisa

VELKOMMEN TIL LEVANGER FRITIDSPARK, MOAN

Nedenfor finner du informasjon for pressen.

Det jobbes med å forbedre pressefasilitetene før 2016 sesongen. info kommer....

Generell info 

Levanger Fotballklubb ønsker å legge forholdene best mulig til rette for de ulike mediene som besøker Levanger Fritidspark, Moan. Ved ankomst stadion vil presse bli henvist til klubbhuset for akkreditering. Fotografer og andre som ønsker tilgang tilgang til indre bane skal være utstyrt med fotovest. Disse fås i klubbhuset ved akkreditering. Fotografer må levere inn sine fotovester til våre kampverter ved Mixed Zone etter kampslutt. I presserommet som åpner en time før kampstart vil det være enkel servering av kaffe, mineralvann og noe å bite i. Her vil også lagoppstillinger og kampprogram bli gjort tilgjengelig,Under kamp er det avsatt plasser til presse på tribunen på nordre side, samt plasser til TV/Radio i mediehuset.

Akkreditering

Alle som ønsker adgang til Moan for pressen i forbindelse med våre hjemmekamper i 1. divisjon og NM, skal søke om akkreditering på forhånd. Denne sendes til arrangement@levangerfk.no, og må være oss i hende FIRE DAGER før arrangementet. I særskilte tilfeller kan det gjøres avtale om sesongakkreditering. Kontakt arrangementsansvarlig Tine Skov Kvam for forespørsler om dette. 

Kun mediafolk på jobb får akkreditering. Studenter og skoleelever kan ikke regne med å få akkreditering. Vi ber derfor om presisering av hvem du jobber for når søknad sendes. Dersom det blir fullt vil vi følge anbefalinger fra NFF/NSF om å prioritere de som følger Levanger Fotballklubb jevnlig.

NB! Akkrediteringen er personlig og gjelder kun for deg. Familiemedlemmer, venner eller andre som er i ditt følge må medbringe ordinær, betalt billett for å få adgang på arenaen. 

Nettilgang

På stadion er det trådløs dekning for allmennheten. Nettverket heter "Gjest-ISK", og er et kommunalt tilbud. Kapasiteten er 25Mbit. Kode fås via SMS etter beskrivelse, og koster kr 10,- for 8 timers tilgang. Videre tilbyr vi en trådbasert linjekapasitet ut av stadion på 100Mbit fra Mediehuset for TV/Radio. På presseplassene på tribunen er det stikkontakt for oppladning av PC, fotoapparat og annet utstyr. 

Rettigheter for TV og radio

TV-selskapet som representerer kjøperne av senderettighetene for levende bilder slik Medieavtalen beskriver innehar eksklusive rettigheter for visning av levende bilder for kamper i 1.divisjon og NM fra Levanger Fritidspark, Moan. Det er kun rettighetshavere som får medbringe TV-/videokamera inn på stadion. Ikke-rettighetshavende TV-medier som innvilges akkreditering kan bli bedt om å levere inn kamera ved ankomst til Stadion, og få dette utlevert etter kampslutt. Opptak og intervjuer etter kamp tillates for ikke-rettighetshavere i Mixed zone eller på pressekonferanse. 

Fribilletter for pressefolk

I henhold til avtale mellom Norske Sportsjournalisters Forbund (NSF) og Norges Idrettsforbund, vil gyldig pressekort fra NSF gi én fribillett til samtlige arrangementer. Fribilletten skal bestilles via e-post til arrangement@levangerfk.no senest FIRE DAGER før kamp . Vi gjør oppmerksom på at fribilletten er personlig og ikke kan overdras.Pressefolk som ber om fribillett etter fristens utløp, vil ikke få utdelt sådan. 

Pressefotografer

Fotosonene på Moan er på kortsidene bak begge målene. "Spillertunellen" skal ikke benyttes, hverken av fotografer eller skrivende presse. Følg oppfordringen i Mediamanualen om ikke å gå inn på spillebanen verken før, under eller etter kamp. 

Vedrørende filmopptak 

Dersom supportere og/eller eksterne produksjonsselskaper m.fl. ønsker å filme supportere på tribunen, så må dette søkes om med en skriftlig beskrivelse av hva slags filmprosjekt det er snakk om. Arkivretten forvalter NTF/NFF. Dette betyr at dersom man får ja til filming av supportere i en aktuell kamp, skal ikke bildene brukes utover avtalt formål.

Vær ute i GOD TID med en slik henvendelse! 

Parkering

Med unntak av for TV-selskap, tilbys kun ordinære parkeringsplasser for presse. Vi anbefaler parkering bak Levanger videregående skole. Se kart under "Veibeskrivelse".

Overnatting

Ved behov for overnatting ligger stadion på samme område som Levanger Camping, hvor det er mulig å leie hytter. Alternativt anbefaler vi Thon Hotel Backlund, som ligger i sentrum - 1,3 km retning nord for stadion. Se veibeskrivelse til hotellet på kart her.

Mer informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med arrangementsansvarlig Tine Skov Kvam på e-post arrangement@levangerfk.no, eller medieansvarlig Bjørn Tore Hallem på e-post media@levangerfk.no.

Plankart Moan:

Moan plankart bth

1.   Salg av billetter
2.   Inngangskontroll
3.   Garderobebygg
4.   Møterom Mosling / Presserom fra kl 17.00
5.   Klubbhus 5A/delvis stengt, Klubbhus 5B/stengt
6.   Sittetribune
7.   Sittetribune 7B: sesongkort 7C: sponsorkort
8.   HC-tribune
9.   Sittetribune/KLL/Sport/og andre
10. Mediahus
11. Sittetribune/Presse/og andre
12. Sittetribune bortesupportere
13. Ekstra ståtribuner
14. Supporterutstyr

Kiosk 1: Brus, pølse med brød, pølse med chips/chips
Kiosk 2: Kaffe/brus/kake/vaffel/sjokolade/is
Kiosk 3: Kaffe/brus/kake/vaffel/sjokolade/is/pølse med brød
Kiosk 4: Kaffe/brus/kake/vaffel/sjokolade/is/pølse med brød
Kisok 5: Kaffe/brus/kake/sjokolade (kun kontant betaling)